Türk Vatandaşlığı Başvuru

Vatandaşlık almak ile ilgili bilgiler

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Anayasanın “Türk Vatandaşlığı” başlıklı 66. Maddesine göre “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” Bu maddede belirtilmiş olan 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”na göre Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme şartları düzenlenmiştir.

Türk vatandaşlığına geçiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan yabancıların/kişilerin belirli yollar ile Türk vatandaşlığı kazanmasıdır. Kanunda belirtilen durumlara göre vatandaşlığa geçiş yolları evlenme yoluyla, yatırım yoluyla ya da yetkili makam kararı ile olabilmektedir.

Pasaport 1, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu

Deneyimimiz Rehberiniz Olsun

2023’de Türk hükümeti tarafından yabancılara evlenme, yatırım ve yetkili Makam Kararı yoluyla verilen vatandaşlık;

0 İran
0 Irak
0 Rusya
0 Azerbaycan
Icon1, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu

Evlenme Yoluyla

Icon2, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu

Yatırım Yoluyla

Icon3, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu

Yetkili Makam Kararıyla

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Kanunda belirtilen duruma göre bir Türk vatandaşı ile evlenmek kişiye doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmamaktadır. Kişinin Türk vatandaşı olabilmesi için en az 3 yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğinin devam etmesi gerekmektedir. Bu şart doğrultusunda Türk vatandaşlığı kazanmak için başvurabilmektedir. Başvuru sahiplerinde aranan şartlar şu şekildedir:

 

 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama.

 

Başvuru tarihi sonrasında Türk vatandaşı olan eşin vefat etmesi nedeniyle evliliğin sona ermesi durumunda “aile birliği içinde yaşama” şartı aranmaz. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan bireyler evlenmenin butlanına karar verilmesi durumunda evlenmede iyi niyetlilerse Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

 

Bu yolla Türk vatandaşlığına başvuran kişilerin evliliklerinin sahte olduğuna dair devlet makamlarının en ufak şüphesi, başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Mesela eve polis kontrole geldiğinde komşular “biz bunları tanımıyoruz, birlikte değiller” gibi söylemlerde bulunması durumunda polis bunu raporuna yazar ve bu vatandaşlık sürecini olumsuz etkilemektedir.

 

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli olan belgeler:

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Doğum belgesi
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Medeni durum belgesi
 • Gün sayım belgesi
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Tam vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
 • Harç ödeme dekontu

 

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı kazanmanın bir diğer yolu da yatırımdır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda aranan şartlar şu şekildedir:

 • En az 500.000 ABD Doları tutarında veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,
 • En az 400.000 ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak 3 yıl boyunca satılmaması şartı koydurmak,
 • En az 500.000 ABD Doları değerinde devlet borçlanma araçlarından satın almak ve 3 yıl boyunca tutma şartı koydurmak,
 • En az 500.000 ABD Doları değerinde mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koydurmak,
 • En az 50 Türk vatandaşına istihdam sağlamak.

Bu şartlardan birini taşıyan yabancı vatandaşlar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına kazanabilirler.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli olan belgeler:

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Medeni durum belgesi
 • Doğum belgesi
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tapu veya yatırımı gösteren belgeler
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Harç ödeme dekontu

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı kazanmanın bir diğer yolu da yetkili makam kararıdır. Vatandaşlık kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda yetkili makamın kararı ile Türk vatandaşı olabilmektedir. Fakat belirtilen şartları taşımak, vatandaşlık kazanmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. Maddesine göre başvuru için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Kendi milli kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden önce Türkiye’de en az kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olmak,
 • Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabiliyor olmak,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu bir kişi varsa onların geçimini sağlayabilecek gelire ve işe sahip olmak,
 • Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini bildirerek; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, yatırım yapmak, iş kurmak, ticaret ya da iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabii olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığı kazanmış ana, baba, kardeş, evlat sahibi olmak ya da eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Bu şartları taşıyan yabancı bir vatandaş Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilmektedir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli olan belgeler:

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Sağlık raporu
 • Gelir durumunu gösteren belgeler
 • Gün sayım belgesi
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Harç ödeme dekontu

Pasaport 1, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu

Bize yazın

Sormak istediğiniz herhangi bir soru, danışma randevusu veya daha fazlası için aşağıdaki formu kullanın: