Boşanma Davası

Divorce Suit 300x200, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşuBoşanma davası, evli olan bireylerin evliliklerini sonlandırmak için açmış oldukları davadır. Bu boşanma süreci ve işlemleri, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Oldukça zor ve sancılı olan bu dönemi daha rahat atlatabilmek için bir boşanma avukatına başvurmak yararlı olacaktır.

1.

Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Çekişmeli boşanma davalarının aksine daha kısa süren anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin öncesinde mali ve çocuk velayeti gibi konularda anlaşmış olması gerekmektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’unun 166. Maddesinde anlaşmalı boşanma davası açabilmenin gerekli şartları düzenlenmiştir.

1.1.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar

 

Anlaşmalı boşanma davası şartları kısaca şöyledir:

  • Eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olması,
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması,
  • Eşlerin evlilikten bekledikleri faydanın kalmaması,
  • Eşlerin boşanmak için mahkemeye birlikte başvurması ya da bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi,
  • Eşlerin mali ve çocuk velayeti konusunda anlaşmış olduğunu gösteren iki tarafın da imzasının bulunduğu anlaşmalı boşanma protokolünün bulunması.

Bu şartlar taşındığı takdirde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile birlikte diğer eklerle (anlaşmalı boşanma protokolü, nüfus kayıt örneği, deliller) eşlerden birinin Aile Mahkemesine başvurması gerekmektedir.

Davanın açılmasıyla birlikte mahkeme tarafından Tensipt Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü bildirilir. Boşanma davasının tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için boşanma avukatı ile yapılan başvuru sonucunda davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü ayarlanabilmektedir. Sayılan şartlar doğrultusunda hazırlanan protokol ile dava açıldıktan sonra hâkim tarafları çağırarak protokolde yer alan imzanın kendilerine ait olup olmadığını, hala aynı koşullarda boşanmak isteyip istemediklerini tasdikler, sonrasında taraflar boşanmak istediklerine dair beyanda bulunur ve boşanmaya karar verilir. Sayılan maddelere ek olarak nafakanın artışı, mal paylaşımı, tazminatın ve mal paylaşımı ödemelerinin ödeme zamanı ve şekilleri gibi hususlarda ihtiyari olarak maddelerle düzenlenebilir.

Taraflardan biri duruşmaya gelmezse ya da anlaşmalı boşanmayı kabul etmezse ya da önceden anlaştıkları şartlarda anlaşmazlık yaşanırsa davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilir.

Hukuki Danışmanlık Alın

Hukuki sorularınız için avukatlarımızdan yanıt alın veya belgeniz hakkında inceleme alın.

2.

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Eşler arasında hak ve alacaklar, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konularda çıkan anlaşmazlıklar sonucunda açılan çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma sürecinden daha uzun ve sancılı geçmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında birden fazla çekişmeli haklar da mevcuttur. Bu hakların tayinini talep doğrultusunda mahkeme yapmaktadır. Çekişmeli boşanma süreçleri daha zor ve yıpratıcı geçtiğinden dolayı kişilerin çok yıpranmaması bakımından uzman boşanma avukatı ile çalışmaları faydalı olacaktır. Avukat tutan tarafların mahkemeye katılma mecburiyeti de bulunmamaktadır. Avukat, kişinin tüm talep ve haklarını mahkemeye iletmektedir.

Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 161-166. Maddelerince hem genel hem de özel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılabilmektedir.

2.1.

Çekişmeli Boşanma Davasında Genel Boşanma Sebepleri

 

Çekişmeli boşanma davasında genel boşanma sebepleri şiddetli geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle sürekli tartışma, tehdit, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, cinsel ilişkiden kaçınma, eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama, eşlerin aile bireylerine kötü davranması, hakaret etmesi, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme olabilmektedir. Evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olan bunun gibi ve benzeri nedenler genel boşanma nedenleri arasında yer alabilmektedir.

2.2.

Çekişmeli Boşanma Davasında Özel Boşanma Sebepleri

 

Çekişmeli boşanma davasında özel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanun’unda sınırlı sayıda belirlenmiştir:

  • Zina (taraflardan birinin aldatması)
  • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Kanunca belirlenmiş olan bu nedenler dışında özel boşanma sebebine dayalı dava açılamaz. Özel boşanma sebeplerine dayalı olarak boşanma davası açan eşin, bu özel sebebi ispat etmesi gerekmektedir. Davacı eşin boşanma için öne sürdüğü sebeplerde davalı olan eşten daha az kusurlu olmasına bakılır. Eğer ki taraflar arasındaki çekişme boşanma kararına yönelikse ve davacı eşin davalı eşten daha kusurlu olduğu tespit edilirse boşanma davası reddedilir.

Boşanma davasını açarken gerekli evraklar; boşanma dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve avukat varsa vekâletnamedir. Başvurudan sonra tevzi bürosundan harçların ödendiğine dair makbuz da gerekir. Ayrıca anlaşmalı boşanmada protokol, çekişmeli boşanmada delil listesi gerekebilir.

Kısaca özetleyecek olursak, boşanma davasına konu olan taraflar adliyeye giderek dava açarlar. Dilekçenin verilmesi ve duruşmaya çıkılma aşamaları gerçekleşir. Sonucun kesin olarak bildirilmesi yaklaşık olarak 3-4 ayı almaktadır. Bu durum anlaşmalı olan boşanmalarda geçerlidir. Çekişmeli olanlarda ise 16-20 ayı almaktadır ve bazı durumlarda daha da uzayabilmektedir. En az 1,5 sene boşanma davası için beklemek gerekebilir. İşlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için istenen evrakların eksiksiz bir şekilde toplanması gereklidir. Aşamaların doğru biçimde yapılması boşanmayı hızlandıracaktır. Taraflar dava sürecinde hızlı kararlar almaktadır fakat dikkat edilmesi gereken hız değil doğru kararların alınmasıdır.