Kısa Süreli İkamet İzni Nasıl Alınır?

Ikamet Izni Scaled, Right Info Consultation: Ücretsiz sözleşmeler, Danışmanlık ve Şirtek kuruluşu Yabancı uyruklu insanların belli bir süreliğine Türkiye’de ikamet etmek için almaları gereken izin çeşitlerinin geneline kısa süreli ikamet izinleri denmektedir. Genellikle bu tür kısa süreli ikamet izinlerinin ikamet için olduğu bilinmektedir. Bu izinler birçok farklı oturma iznini oluşturmaktadır. Kısa süreli ikamet izinleri ilk başvuruda bir yıllık verilmektedir. Kısa süreli ikamet izinleri gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla en fazla ikişer yıllık olarak düzenlenmektedir. Bunun için vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu oluşturulmalıdır ve istenen evraklar hazırlanmalıdır. Aşağıda belirtilen amaçlara göre kısa süreli ikamet izni alınmaktadır.

1.Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecek Olan Yabancılar

Bilimsel araştırma amacıyla kısa süreli ikamet izinleri, eğer araştırma izne bağlıysa izni verecek kurumdan izin belgesi alınmak zorundadır. Eğer izne tabi değilse araştırmayı yapacak yabancı kişinin araştırmasıyla ilgili bir araştırma yazısı yazması gerekmektedir. Yani bu araştırma yazısı yazılı bir belge olarak hazır bulundurulmalıdır.

2. Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılar

Türkiye’de taşınmaz mal üzerinden kısa süreli ikamet izninde bulunacak yabancı kişinin bunun için Türkiye’de bir taşınmaz konutunun olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Buna ilave olarak, eğer taşınmaz konutun üzerinde aile üyelerinin de payı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip iseler bu kapsamda onlarda kısa süreli ikamet talebinde bulunabilirler.

3. Ticari Bağlantısı Bulunan veya İş Kuracak Olan Yabancılar

Yabancı uyruklu insanlar eğer ticari bağlantıya sahip olmalarından kaynaklı olarak kısa süreli ikamet talebinde bulunuyor ise ve bu 3 aydan daha fazla talep ediliyorsa, ikametin verilmesi için ilgili kurumlar ilgili şirketlerden davet mektubu veya buna benzeyen belgeler talep etme hakkına sahiptirler.

4. Hizmet İçi Eğitim Programına Katılacak Olan Yabancılar

Bu sebeple kısa süreli ikamet izni isteyen yabancılar ilgili kurumdan veya kuruluştan belge sunmaları gerekmektedir.

5. Öğrenci Değişim Programıyla Gelecek Yabancı Öğrenciler

Değişim programları için kısa süreli ikamet izninde bulunacak olan yabancı öğrencilerin alacakları izin süresi eğitimin süresinden fazla olmamaktadır. Ve bunu ilgili kurumdan alınacak belge ile ispat etmekle yükümlülerdir. Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) gibi programlardan gelen öğrencilerin geldikleri ilk üç ay içerisinde genel sağlık sigortalı olabilmek için talepte bulunmaları gerekmektedir. Eğer bulunurlarsa bu kişilerden harici bir özel sağlık sigortası istenmemektedir. Ancak kayıt tarihinden sonra ilk üç ay içinde genel sağlık sigortası için talepte bulunulmazsa, o zaman yabancı uyruklu öğrenciler bu haklarını kaybetmektedir. Bu kişilerden özel sağlık sigortası talep edilir.

6. Türkçe Dil Kurslarına Katılacak Olan Yabancılar

Türkçe kursuna kayıt yaptıran ve bu nedenle kısa süreli ikamet izni isteyen yabancı kişiye en fazla iki defa kıssa süreli ikamet izni verilmektedir. Ayrıca bu kursun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izinli olmalıdır.

7.Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni

2022 yılı itibariyle Göç İdaresi bu ikamet izni türüne yapılan başvuruları %99 unu reddetmektedir. Bu amaçla verilmesi istenen kısa süreli ikamet izni için ilgili kurumlarca yabancı uyruklu kişinin nerede, ne süreyle kalacağı gibi hususlarla ilgili belgeleri incelemektedir.

8.Tedavi Amaçlı Gelecek Olan Yabancılar

Kamu sağlığına tehtid oluşturduğu düşünülen hastalıkların dışındaki hastalıklara sahip olan yabancı uyruklu vatandaşlar için tedavi görecekleri hastaneden kısa süreli ikamet izni için kabul yazısı istenir. Tüm tedavi masraflarının ödenmesi durumuna veya yabancı uyruklu şahsın konaklanmasının nasıl karşılanacağı ile ilgili evraklar istenmez. Aynı zamanda geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır. Ancak gerektiğinde tedavi görülen hastaneden hastanın durumu ile ilgili belge veya bilgi istenebilmektedir.

9. Eğitim ve Araştırma İçin Gelecek Olan Yabancı Devlet Görevlileri

Eğitim, araştırma, staj gibi nedenlerle Türkiye’ye gelecek olan yabancı memurlara en fazla 1 yıl ikamet izni verilmektedir.

10. Aile İkamet İzni Şartlarını Kaybetmesi Durumunda Kısa Dönem İkamet İznine Geçirilecek Olan Yabancılar

11.Türkiye’de Yükseköğrenimini Tamamlayanlardan Mezuniyet Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Müracaat Eden Yabancılar

12.Türkiye’de Çalışmayan Ancak Bakanlar Kurulunca Belirtilecek Kapsam Ve Tutarda Yatırım Yapacaklar İle Bunların Yabancı Eşi, Kendisinin Ve Eşinin Ergin Olmayan Veya Bağımlı Yabancı Çocukları

13.Adli Veya İdari Makamların Talep Veya Kararlarına Bağlı Olarak Türkiye’de Kalması Gereken Yabancılar

Hukuki Danışmanlık Alın

Hukuki sorularınız için avukatlarımızdan yanıt alın veya belgeniz hakkında inceleme alın.

KISA SÜRELİ İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yukarıda belirtilen 13 farklı geliş amacı için şu belgelerin sunulması zorunludur:

 • İkamet izni başvuru formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 • Dört (4) adet fotoğraf

 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir banka hesap cüzdanı.)

 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

 • Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu özel sağlık sigortası

 • Kısa Dönem İkamet İzni Ret Edilmesi, İptal Edilmesi ya da Uzatılmaması

  -Kısa dönem ikamet izni için gerekli olan belgelerin eksik olması, yanlış olması veya yerine getirilmemesi

  -İkamet izninin verilmesinin amacı dışında kullanılması ve bunun tespiti

  -Yabancı uyruklu insan hakkında sınır dışı kararı veya ülkeye girmesi yasaklanması kararların bulunması

  -Yabancı uyruklu kişinin yurtdışında kalınabilecek süre sınırını aşmış olması

 

Tüm bu sebepler nedeniyle kısa süreli ikamet izni talepleri reddedilmekte veya uzatılamamaktadır.